🆓🚚Prodlužujeme dopravu zdarma. Získáte ji při nákupu nad 500 Kč (ČR), případně 40 EUR (SK). Pro uplatnění dopravy zdarma stačí zadat kód FREE (ČR) nebo FREE1 pro SK. Platí do 23. 6. 2024. Užívejte stolování.🆓🚚

Reklamace a vrácení zboží

Reklamace (poškození), vrácení

Vážení zákazníci, garantujeme, že zboží od nás odchází zkontrolováno a v bezvadném stavu. Každou objednávku pečlivě balíme a maximálně zabezpečujeme proti poškození. Přesto se může stát, že dojde k poškození zboží během přepravy. Proto, prosím, po převzetí zásilky zboží pečlivě zkontrolujte! Lhůta pro uplatnění reklamace z důvodu poškození při přepravě je do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky. Stejná lhůta platí i pokud by v zásilce něco chybělo. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel, neboť je již nelze uplatnit u přepravní služby. 

 

 

 

Rádi bychom vás požádali, v případě reklamace z důvodu poškození, vady nebo záměny výrobku nám, prosím, ZATÍM NIC NEPOSÍLEJTE ZPÁTKY! Budeme Vás kontaktovat a navrhneme nejlepší řešení pro Vás.

Naše adresa:

Porcelánový svět - reklamace
Tovární 736
330 12 Horní Bříza

T: 777 683 225

E: info@porcelanovysvet.cz

 

 

Reklamační řád

Práva z vadného plnění

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Minimální záruční lhůta je 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatňuje zajištění opravy přímo u prodejce.

Minimální záruční lhůta

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší.  V případě, že je na produkt poskytována delší záruční lhůta, její délka je vyznačena na faktuře, případně v záručním a dodacím listu.

Podmínky záruky

Kupujícímu doporučujeme prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku vzniklé při přepravě již není možné uznat.

Reklamace zboží

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět. 

 

Jídelní soupravy   Talířové soupravy   Kávové soupravy   Čajové soupravy   Sklo   Příbory